Τηλέφωνα επικοινωνίας

Κιλκίς
Εκδοτήριο: 23410 22 311
Φάξ: 23410 75077

Πολύκαστρο
Εκδοτήριο: 23430 22 315

Θεσσαλονίκη
Εκδοτήριο: 2310 595 433
Αποθήκη: 2310 595 466

Βεβαίωση Αντιτίμου Εισιτηρίου

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το pdf αρχείο με την βεβαίωση αντιτίμου εισιτηρίου.